Driftsstatus

Normal drift

Vandkvalitet er iorden

Vandets hårdhedsgrad er ca. 16 dh

 

Husk

Der afholdes ekstraordinær og ordinær generalforsamling når det er muiligt i Harndrup forsamlingshus, da generalforsamlingen vedtog nye vedtægter på generalforsamlingen D. 10/03 2020 og disse skal endelig godkendes på ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Vedtægtsændringen går hovedsaligt ud på at vi går fra at være en Andelsforening til en Andelsforening med begrænset ansvar.

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

 

Kontakt til Harndrup Vandværk

Vedr. uheld, ledningsbrud og installationer

så kontakt Jacob Hansen40162083

Formand: Lars Andersen 23401031

Vedr. vandregninger, måleraflæsninger og flytning (kan klares her på siden )

Kasserer Edi Frederiksen 24635135

Kontaktinfo: Harndrup vandværk, åløkkevej 1, 5463 Harndrup...……. Mail: 884@voresvandvaerk.dk