Driftsstatus

Normal drift

Vandkvalitet er iorden

Vandets hårdhedsgrad er ca. 16 dh

 

 

Husk

Generalforsamling 2024 bliver afholdt i Harndrup forsamlingshus Tirsdag D. 19/03 kl 19:30

------ Forslag som ønskes behandlet skal afgives til Bestyrelsens formand inden D. 15 i forudgående måned.Gerne på vores mail. ------

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

 

Kontakt til Harndrup Vandværk

Vedr. uheld, ledningsbrud og installationer

så kontakt Jacob Hansen40162083

Formand: Lars Andersen 23401031

Vedr. vandregninger, måleraflæsninger og flytning (kan klares her på siden )

Kasserer Edi Frederiksen 24635135

Kontaktinfo: Harndrup vandværk, åløkkevej 1, 5463 Harndrup...……. Mail: 884@voresvandvaerk.dk